Risicogerichte BNO: inrichting en aansturing

Door voortdurend veranderende wetgeving, normen, technologische en economische ontwikkelingen verandert de bedrijfsnoodorganisatie van voorgeschreven naar risicogericht.
Dat vraagt een andere manier van inrichten en aansturen van de bedrijfsnoodorganisatie en een andere manier van denken an sich. Niet meer handelen vanuit voorschriften,
maar vanuit de risico’s die in jouw organisatie aanwezig zijn. Als Hoofd BHV wil je je hierin verdiepen en zou je ervaringen willen uitwisselen met collega’s. Deze MOOC van BHV.NL biedt die mogelijkheid en is een uitstekende gelegenheid om in contact te komen met andere professionals die zich met bedrijfsnoodorganisaties bezighouden.

Wat gaan we doen?

Vanaf 25 september a.s. gaan we in vier weken tijd op een interactieve manier met elkaar aan de slag. Elke week komt er een nieuw thema online. Per thema bieden wij een grote afwisseling aan van items die ingaan op het thema. Dat zijn filmpjes, links, documenten etc. Over deze items ga je met andere deelnemers in gesprek om zo van en met elkaar te leren. Aan het eind van ieder thema krijg je de vraag om zelf iets aan te leveren wat met het thema te maken heeft. Zo pas je hetgeen je geleerd hebt direct toe op jouw eigen praktijk. Wil je effectief deelnemen aan deze MOOC, dan moet je rekening houden met een tijdsinvestering van 2 à 3 uur per week.

De thema’s zijn:

• Eisen aan de BNO
Hierin komen bijvoorbeeld de nieuwe NEN-norm NEN8112 en de veranderde Arbowet aan de orde. Ook de taak- en rolverdeling binnen jouw bedrijfsnoodorganisatie wordt besproken, evenals de Risico Inventarisatie en Evaluatie.
Maatgevende factoren
Op elke bedrijfsnoodorganisatie zijn maatgevende factoren van invloed, zoals de aard van het gebouw, omgevingsrisico’s, arbeidsprocessen, etc. Deze helpen om te bepalen aan welke eisen de bedrijfsnoodorganisatie moet voldoen. Aan de hand van een aantal casussen zetten we je aan het denken over de maatgevende factoren van jouw BNO.
• Positie van het Hoofd BHV
In dit thema gaan we in op de verschillende rollen die je als Hoofd BHV hebt, bijvoorbeeld in het Crisis Management Team en als leider van de BNO. We maken gebruik van klantervaringen en elkaars ervaringen.
Motiveren en aansturen in de BNO
Als Hoofd BHV stuur je de bedrijfsnoodorganisatie en de mensen die daar deel van uitmaken aan. Hoe motiveer je deze mensen? Wat doe je als een BHV’er niet voldoet? Hoe ga je om met het werven van het benodigde aantal BHV’ers als zich geen vrijwilligers aandienen? Over deze en nog veel meer vragen ga je met elkaar in gesprek in dit thema.

Voor wie is deze MOOC bestemd?

Deze MOOC is voor iedereen die de rol van Hoofd BHV vervult of daar interesse in heeft. Daarnaast is de inhoud interessant voor Preventiemedewerkers, HSE-officers, facility managers, HR-managers, arbo-adviseurs, etc. Je hoeft de opleiding Hoofd BHV niet voltooid te hebben.

MOOC Moderatoren

Deze MOOC is ontwikkeld door Hans de Bruyn, Simon Meerveld, Ronald Wolsing, Kristof Piotrowski en Anne-Marie Huisman, allen werkzaam bij BHV.NL. Ieder van hen heeft zijn/haar eigen expertise ingezet om een interessante en leerzame MOOC tot stand te brengen.

Kristof Piotrowski is senior docent Veiligheid bij BHV.NL.
Met zijn jarenlange ervaring als docent en als lid van de vrijwillige brandweer is hij inhoudelijk deskundig waar het gaat om bedrijfshulpverlening.
Hij modereert dan ook op inhoudelijk gebied.
Het doel van Kristof is zijn kennis zoveel mogelijk te delen, maar zelf ook bij te leren.

Simon Meerveld is werkzaam als Business Development Manager.
In die rol houdt hij zich bezig met innovatieve oplossingen op het gebied van
bedrijfsveiligheid en bedrijfshulpverlening.
Simon: “Het is mijn streven om jou met de nieuwste oplossingen tegemoet te komen in jouw veiligheidsvraagstuk.”
Het ontwikkelen en modereren van deze MOOC sluit naadloos op dit streven aan.

Anne-Marie Huisman is projectmedewerker.
Zij ondersteunt de marketing- en communicatiemanager en is opleidingskundige
in opleiding. Vanuit die laatste rol modereert zij deze MOOC op procesmatig gebied. Het is haar passie om mensen van en met elkaar te laten leren en daarbij
gebruik te maken van vernieuwende vormen van leren, zoals een MOOC.