Empower your People

Hoe begeleid je als HR-professional medewerkers in je organisatie naar zelfregie?

In deze MOOC verdiepen we ons in zelfsturing, of zelfregie, onder medewerkers. We kijken hoe je hier als HR-professional optimaal gebruik van kunt maken en hoe je hiermee concreet aan de slag kunt.

Organisaties moeten wendbaar zijn om in te spelen op innovaties en snelle ontwikkelingen in de markt. Zelfsturing onder medewerkers wordt gezien als oplossing om voor deze wendbaarheid te zorgen. Wanneer medewerkers zelfsturend zijn, zijn zij flexibeler, verantwoordelijker, meer betrokken en wordt er beter samengewerkt. Er is bovendien meer tijd om expertise te benutten, doordat er minder procedures zijn.

Maar is elke organisatie eigenlijk wel klaar voor deze beweging? En als verantwoordelijkheden voor de ontwikkeling van medewerkers bij de medewerkers zelf komen te liggen, wat betekent dit dan voor jouw rol als HR-professional?

Op deze manier werken vraagt veel van de organisatie, haar medewerkers én van jou als HR-professional. De verantwoordelijkheden voor werken en het ontwikkelen van competenties en talenten komen steeds meer bij de medewerkers te liggen. Voor jou een mooie uitdaging om je organisatie hierin te begeleiden! Daarom gaan we in deze MOOC met de volgende uitdagingen aan de slag:

  • Is het wel mogelijk om medewerkers zelfregie te geven, of bepalen de organisatiestructuren en de manager in de praktijk wat een medewerker moet doen? Hoe empower je de manager zodat hier toch ruimte voor ontstaat?
  • Hoe kun jij de organisatie faciliteren om deze stap te maken? Wat is jouw rol als HR-professional wanneer medewerkers zelf de regie nemen? Hoe houd je grip op dit veranderingsproces in een decentrale organisatie? Wat is jouw toegevoegde waarde?

Wat heeft de MOOC mij te bieden?

De snelheid van veranderingen en de noodzaak om het aanpassend vermogen van medewerkers te vergroten vraagt veel van HR-professionals. Wij willen je hierbij ondersteunen door met elkaar ervaringen uit te wisselen, praktijkverhalen te delen en concreet stappen te zetten. Zodat je niet alleen je kennis vergroot maar ook als HR-professional meteen een volgende stap kunt zetten.

Je zult na deze MOOC op de hoogte zijn van hoe medewerkers zelfregie kunnen pakken en welke competenties medewerkers hiervoor nodig hebben. Je bent in staat om zowel positieve en negatieve invloeden van zelfsturing van medewerkers te herkennen en om hier adequaat op te handelen. Zodat jij jouw organisatie kunt ondersteunen en je als HR-professional ook in de toekomst een toegevoegde waarde kunt blijven leveren.

Hoe gaan we werken?

De MOOC duurt 4 weken. Elke week bieden we een aantal bronnen aan (blogs, filmpjes, korte artikeltjes), vergezeld van discussievragen. Over die vragen gaan we via het online platform Curatr met elkaar in gesprek. Daarnaast delen we een paar praktijkverhalen en vragen we je je eigen praktijkverhalen te delen. De tijdsinvestering per week bedraagt, afhankelijk van je enthousiasme, 2-3 uur.

De thema’ s per week

Week 1: Hoe nemen medewerkers zelfregie?
In deze week bekijken we welke eigenschappen medewerkers moeten hebben om zelfregie te nemen.

Week 2: Laat jouw medewerkers zelf leren.
Hoe leid je jouw mensen op tot zelfsturende medewerkers? We gaan in gesprek met andere bedrijven die hier al mooie stappen in hebben gemaakt, en kijken hoe jij met jouw organisatie aan de slag kan.

Week 3: Eigenaarschap nemen en de omgeving.
Deze week gaan we aan de slag met de weerbarstige praktijk. Is het wel mogelijk om medewerkers zelfregie te geven, of bepaalt de manager in de praktijk wat een medewerker moet doen? Hoe empower je de manager zodat er toch ruimte voor zelfregie ontstaat?

Week 4: HR in een veranderende rol.
Hoe kun jij jouw organisatie faciliteren om deze stap te maken? Wat is jouw rol als HR-professional als alle medewerkers zelfsturend zijn? Hoe houd je grip op dit veranderingsproces in een decentrale organisatie en wat is jouw toegevoegde waarde?

MOOC Facilitators

De inhoud van deze MOOC is ontwikkeld door Jonathan Koek, Anne den Haan en Laura van den Ouden van ICM Opleidingen en Trainingen.

Jonathan Koek Empower your Peoplewerkt als Learning Technology consultant bij ICM opleidingen & trainingen. In deze rol helpt hij organisaties om de juiste leertechnologie te kiezen, te implementeren en door te ontwikkelen. Jonathan creëert binnen organisaties ideale omstandigheden voor innovaties door te zorgen voor begrip en draagvlak in alle lagen van de organisatie.

 

Anne den Haan Empower your Peoplehelpt vanuit haar functie als Junior Learning & Development consultant organisaties op het gebied van samenwerken, kennisdelen en leren. Door haar ervaring in innovatie weet ze wat veranderingen vragen van medewerkers. In haar opdrachten werkt ze dan ook graag samen met de organisatie om medewerkers meer eigenaarschap te laten pakken en meer verantwoordelijkheid nemen. Een mooie uitdaging waar ze met haar frisse blik en haar enthousiasme graag mee aan de slag gaat.

Empower you People

Laura van den Ouden “Het interesseert me in het bijzonder hoe medewerkers leren en hoe je dit zoveel mogelijk kunt stimuleren en borgen.” Zij heeft het KIT©-model ontwikkeld en een Werkvormenboek geschreven. Haar specialisme is het ontwikkelen, bouwen en implementeren van academies: leerhuizen voor organisaties voor teams of al hun medewerkers. ‘De uitdaging in dit werk zit hem voor mij in de koppeling tussen leeronderdelen en organisatiedoelstellingen. Waar wil de organisatie over een aantal jaar staan?’.

Over het platform

We zullen via de nieuwste versie van Curatr gaan werken, wat betekent dat je als een van de eersten een aantal interessante nieuwe functionaliteiten mag uitproberen en ons mag vertellen wat je hiervan vindt. Nieuwe functionaliteiten in deze versie zijn onder andere een nieuwe user-interface (playlist-gedachte), integratie en een compleet verbeterde gebruikersprofiel.

Voor wie is deze MOOC?

Deze unieke MOOC is bedoeld voor HRD- en L&D-professionals, opleidingskundigen en veranderkundigen die hun kennis op het gebied van zelfregie en zelfsturing willen verbreden en willen leren van ervaringen en de expertise van andere leerprofesionals. Deelname is geheel gratis!!