Help, er zit een knowmad in mijn organisatie!

De MOOC Help, er zit een knowmad in mijn organisatie! start op 16 januari en duurt tot 27 januari 2017. De MOOC is geïnspireerd op de vraagstukken uit het boek ‘Leren in tijden van tweets, apps en likes’.

Wat is knowmadisch werken? En waarom is dit belangrijk?

Sociale technologie dringt steeds meer door in ons leven en in onze manier van leren en werken. In het boek ‘Leren in tijden van tweets, apps en likes’ beschrijven de auteurs de knowmad als de professional van de toekomst. De knowmad wil optimaal gebruik maken van alle nieuwe mogelijkheden om te participeren in netwerken en online te professionaliseren.

In deze MOOC verkennen we hoe een knowmad werkt en leert. Waaraan herken je een knowmad? En hoe kunnen we deze goed ondersteunen? Ook kijken we naar googlers, followers en hobbyisten. Waarin herken je jezelf? En hoe zijn deze typen professionals in jouw organisatie aanwezig?

header-moocKnowmadisch werken en online professionaliseren zal belangrijk worden. Formele leervormen als een opleiding of training zullen hun  waarde behouden, maar er komen veel andere leervormen bij die veel dichter bij het werk liggen en veelal veel sneller te organiseren zijn. Wij zijn er van overtuigd dat mensen die zich online weten te professionaliseren sterk in het werk staan en succesvol zullen zijn. Vanuit deze gedachte zien we twee boeiende uitdagingen voor leerprofessionals:

  • Hoe kunnen we medewerkers ondersteunen bij het zich eigen maken vaneen meer knowmadische manier van werken? En wellicht gaat hier nog een stap aan vooraf: hoe kan ik zelf ook op een meer knowmadische manier gaan werken?
  • Als veel medewerkers op deze manier werken, wat betekent dit dan voor de nieuwe leervormen?

Welke vormen ondersteunen dit? En hoe organiseren we dit? Wat betekent dit voor de inrichting van de leerfunctie?

Wat heeft de MOOC mij te bieden?

We hebben de antwoorden op deze uitdagingen niet. Daar is de praktijk veel te divers en weerbarstig voor. En de uitdagingen te nieuw. Je krijgt in deze MOOC dus geen pasklare antwoorden. Wel willen we graag volgen de stappen zetten. Nieuwe kennis en ideeën ontwikkelen. Door met elkaar ervaringen uit te wisselen, praktijkverhalen te delen en lijnen door te trekken.

Je zult na deze MOOC verschillende brillen op kunnen zetten; een bril om naar professionals te kijken, een bril om nieuwe leervormen te zien en een bril om naar de inrichting van de leerfunctie te kijken en de beweging te zien die je wilt maken. Om uiteindelijk het nowmadische werken actief te ondersteunen.

Hoe gaan we werken?

De MOOC heeft een doorlooptijd van 2 weken. Elke week bieden we een aantal bronnen aan (blogs, filmpjes, korte artikeltjes), vergezeld van discussievragen. Over die vragen gaan we via het online platform Curatr met elkaar in gesprek. Daarnaast delen we een paar praktijkverhalen en vragen we je je eigen praktijkverhalen te delen. De tijdsinvestering per week bedraagt, afhankelijk van je enthousiasme, 2-3 uur.

De thema’ s per week

Week 1
Help, de knowmad komt er aan! Wellicht werk jij zelf als knowmad? Of heb je collega’s? In hoeverre zie jij de knowmad als de nieuwe professional? Wat is kenmerkend voor deze knowmad? Hoe ziet knowmadisch werken eruit? Hoe kun je een knowmad worden?
Week 2
Hoe leert een knowmad? Welke leervormen spreken wel en niet aan? Dit knowmadische werken heeft invloed op de inrichting van de leerfunctie. Wij onderscheiden vier stadia van verandering. Zijn deze stadia herkenbaar? In welk stadium zit jouw organisatie? Welke beweging zou je willen maken? Wat heb je daar dan voor nodig?

MOOC Facilitators

De inhoud van deze MOOC is ontwikkeld door Joitske Hulsebosch, Sibrenne  Wagenaar en Francois Walgering.

KnowmadJoitske Hulsebosch heeft haar roots in ontwikkelingssamenwerking. Haar eerste baan was in Mali waar behalve geen internet ook geen telefoon was. Ze is in Nederland al in 2005 gaan bloggen en was één van de eersten op Twitter. Sociale media leveren voor haar een nieuwe wereld op waarin je van elkaar kunt leren en bij anderen af kunt kijken. Ze werkt nu als adviseur op het gebied van online, sociaal leren. Kenmerkend voor haar is het continue verbinden van praktijkvragen aan de theorie en vice versa.

Sibrenne Wagenaar begeleidt mensen, netwerken en organisaties bij vragen over samenwerken, kennisdelen en innovatie. Hoe kunnen we de meerwaarde van sociale technologie in onze manier van werken en leren optimaal benutten? Dat boeit haar mateloos. Haar eigen praktijk is een uitstekende plek om te experimenteren: wat werkt, wat niet? Hoe maak je op zo’n manier online verbinding dat er diepgang kan ontstaan? Ze werkt veelal in de rol van adviseur, (online) facilitator en onderzoeker. Ze heeft een open, nieuwsgierige blik, zoekt altijd naar nieuwe mogelijkheden, werkend in verbinding met anderen.

Knowmad

François Walgering houdt zich bezig als Learning Innovator met het adviseren van organisaties en onderwijsinstellingen op het gebied van innovatief leren zoals Learning Landscapes, Learning Record Stores (LRS), MOOCs, SPOCs, Content Curation en Gamification. François is afkomstig uit het bedrijfsleven en defensie en beschikt over een groot internationaal netwerk in de L&D wereld.

Over het platform

We zullen via de nieuwste versie van Curatr gaan werken, wat betekent dat je als een van de eersten een aantal interessante nieuwe functionaliteiten mag uitproberen en ons mag vertellen wat je hiervan vindt. Nieuwe functionaliteiten in deze versie zijn onder andere een nieuwe user-interface (playlist-gedachte), integratie en een compleet verbeterde gebruikersprofiel.

Voor wie is deze MOOC?

Deze unieke MOOC is bedoeld voor opleidingskundigen, HRD professionals en veranderkundigen die hun ideeën rondom de invloed van sociale technologie op de praktijk van leren en ontwikkelen verder willen verdiepen en vertalen in actie. Deelname is geheel gratis!!