Projectmanagement

WAT IS DE MOOC ‘PROJECTMANAGEMENT’

Wat is voor jou de essentie van projectmanagement? Wat is het project volwassenheidsniveau van jouw organisatie? En wat heb jij nodig om nog efficiënter projecten te kunnen leiden?

Avans+ biedt van 7 tot en met 28 september 2016 de Mini MOOC Projectmanagement aan! Dat is 3 weken gratis online kennismaken met projectmanagement. In deze MOOC (Massive Open Online Course) discussieer je samen met andere deelnemers over aangeboden leerstof. En kom je gezamenlijk tot antwoord op bovenstaande vragen.

In deze drie weken willen we je de essentie van projectmanagement duidelijk maken, maar vooral hoe projectmanagement in jouw werkzaamheden en binnen jouw organisatie naar voren komt.

Hoe gaan we Werken?

Iedere week behandelen we een ander onderwerp en elke week is opgebouwd uit verschillende opdrachten. Onder ieder artikel, video of toets kun je reageren. Zo kun je samen met andere deelnemers de verdieping opzoeken. Ook gaat Lisette Verkerk, onze moderator, met je in gesprek over de onderwerpen.

De thema’s per week

1) Wat is projectmanagement?
In deze week onderzoeken we wat projectmanagement inhoudt en welke toegevoegde waarde dit jou kan bieden.
2) Analyse
Wat is kenmerkend voor projecten binnen jouw organisatie? Deze week gaan we verder in op de toepassing van projectmanagement binnen jouw werkzaamheden. We koppelen de theorie direct aan je dagelijkse praktijk.
3) GAPS
Aanvullend op jouw projectmanagementanalyse gaan we in op de gesignaleerde GAPS. Wat heb jij nodig om als projectleider efficiënter te kunnen werken? Hierbij gaan we in op zowel jouw persoonlijke ontwikkeling als de inrichting van de organisatie.

Bewijs van deelname

Iedere reactie levert punten op. Wanneer je aan het einde van de 3 weken 75% van de Mini MOOC hebt afgerond en zo voldoende punten hebt behaald, ontvang je van ons een bewijs van deelname.

OVER HET PLATFORM

We zullen via de nieuwste versie van Curatr gaan werken, wat betekent dat je als een van de eersten een aantal nieuwe functionaliteiten mag uitproberen en ons mag vertellen wat je hiervan vindt. Nieuwe functionaliteiten in deze versie zijn onder andere vertaald in een verbeterde user-interface.

VOOR WIE IS DEZE MOOC

Deze unieke MOOC is bedoeld voor onderwijskundigen, opleidingskundigen, docenten, Learning & Development- en HR-professionals die zich wil professionaliseren in projectmatig werken. Stap in en neem de ruimte om je eigen ideeën te exploreren, te verdiepen en te delen met andere deelnemers. Deelname is geheel gratis.