what_is_mooc

Wat is een MOOC?

MOOC staat voor Massive Open Online Course. Een MOOC is een gratis online course waar iedereen aan kan deelnemen en waar samen geleerd kan worden over allerlei onderwerpen.

George Siemens & Stephen Downes ontwikkelden in 2008 de eerste MOOC over het connectivisme waar 2.300 mensen zich voor aanmeldden. Vervolgens ontwikkelde Sebastian Thrun en Peter Norvig in 2011 een MOOC over Artificial Intelligence die uit ruim 160.000 deelnemers bestond. Door dit succes zijn er sinds die tijd steeds meer MOOCs ontwikkeld. Naast MOOCs ontwikkelen steeds meer organisaties tegenwoordig ook SPOCs. Een SPOC is een Small Private Online Course, die op kleinere schaal wordt uitgevoerd en waarbij de deelnemers vooraf bekend zijn.

Waarom MOOCs?

 • De lerenden worden uitgedaagd om met en van elkaar te leren en kennis te delen, ook wel social learning genoemd. Door het toevoegen van game-elementen worden lerenden gestimuleerd om actief te participeren in een MOOC.
 • Met een MOOC kan een organisatie zichzelf profileren.
 • Een MOOC kan zorgen voor verbreding en/of verdieping van het bestaande curriculum. Steeds meer organisaties gebruiken MOOCs als blended leervorm, waarbij de MOOC gecombineerd wordt met klassikale bijeenkomsten.
 • Met een MOOC kan één docent een groot publiek bedienen, wat tot lagere kosten kan leiden.
 • Met een MOOC is het mogelijk om onderwijsmateriaal te hergebruiken, wat tot lagere kosten kan leiden.
 • Met een MOOC is informatie vrij toegankelijk voor iedereen die zich wil bekwamen in een bepaald onderwerp.
 • Met een MOOC kan de lerende op elk ogenblik en op iedere plaats leren.
 • In een MOOC is er focus op het actueel leermodel: ik leer het best wat ik nu nodig heb voor mijn werk.
 • In een MOOC ondervindt de lerende geen tijdverlies aan onderwerpen die hij/zij al beheerst.
 • In een MOOC staat de lerende centraal en ontvangt de lerende alle noodzakelijk ondersteuning van een facilitator. Bij Next Learning Valley hechten we veel waarde aan de rol van de moderator die zowel een sociale als een inhoudelijke rol vervult. Daarom leiden wij deze ‘docenten’ op in hun rol als moderator.
 • In een MOOC kan de lerende soms een certificaat halen. Dit kan de lerende toevoegen aan zijn/haar portfolio en daarnaast kan het dienen als mooie marketing voor een organisatie.
 • Door het sociale aspect in een MOOC kan de lerende zijn professionele netwerk vergroten.
 • In een MOOC wordt de leerstof meestal aantrekkelijk en gevarieerd gepresenteerd
 • In een MOOC kan allerlei content aangedragen worden door de deelnemers van de MOOC, ook wel user generated content (UGC) genoemd.

Waar kunnen wij MOOCs tegenkomen?

MOOCs worden onder andere aangeboden via Cousera, EdX en Futurelearn. Naast deze aanbieders, worden in Nederland ook door verschillende hogescholen, universiteiten en andere organisaties MOOCs ontwikkeld in samenwerking met Next Learning Valley. Voorbeelden hiervan zijn de HAN, Avans+, AOG School of Management, Capgemini, Universiteit van Maastricht en Ordina. Deze MOOCs zijn ontwikkeld op het innovatieve leerplatform ‘Curatr’. Dit platform is gebaseerd op drie belangrijke pijlers: social learning, content curation en gamification.

De toekomst van MOOCs

In Nederland zien we dat steeds meer organisaties MOOCs en ook SPOCs gaan ontwikkelen en aanbieden op de markt (bv. VodafoneZiggo, Dichterbij, HAS Kennistransfer, Spaarne Gasthuis, UWV, Alliander, Deloitte en IKEA. Next Learning Valley werkt samen met 90 bedrijven, onderwijsinstellingen en overheidsinstellingen in de ontwikkeling van MOOCs en SPOCs. Een MOOC kan als oplossing dienen voor de grote informatie-overload. Wij kunnen ons geen toekomst meer voorstellen zonder dat we als opleidings- en onderwijskundigen goed gaan kijken naar de mogelijkheden van MOOCs binnen het opleidingshuis van een organisatie. Je faciliteert als het ware een leven lang leren, altijd en overal.